Mellemrum #1 touring history

Moving Agendas, Aarhus, Denmark, September 2011

NOFOD conference, Syddansk Universitet, Odense, Denmark, January 2011

DYNAMO Outdoor performance festival , Tallin, Estonia, June 2010

P@rt Showcase, Copenhagen, Denmark, November 2009

Photo: Per Morten Abrahamsen
Performer: Kitt Johnson