Farven Tid

Billeder

farven tid er en multimediel forestilling, hvor teksten er udgangspunktet.

farven tid tilstræber at kaste lys over kløften mellem refleksion og materie, idé og kropslighed, intellekt og sans. I bogform ville teksten have fundet sit vante medie, et medie hvor læseren selv vælger tid og sted for læsning og genlæsning. Men denne gang vælges tid og sted af forfatteren. Han giver ikke læseren den tid, som teksten faktisk kræver, men i stedet skaber han, langt fra det illustrative, et rum af motionel forståelse. Til dette betjener han sig af video- og diasprojektion, dans, lyd, lys, og af teksten selv, i en forkortet version af den oprindelige udgave. Et uddrag projiceres mens den resterende del danner forlæg for skabelsen af koreografien, musikken og lysdesignet.

farven tid havde premiere i Terra Nova Teater – Copenhagen Liveart Room, København, 2000.

Iscenesættelse: Kitt Johnson og Theofanis K. Melàs
Video: Arthur Koestler
Musik: Sture Ericson og Jacob Kirkegaard
Lysdesign/scenografi: Adalsteinn Stefansson
Performere: Theofanis K. Melàs, Arthur Koestler, Mari Mägi samt et barn 8-12 år.

Varighed 1 time og 20 min.

farven tid er produceret af Kitt Johnson X-act med støtte fra Teaterrådet, Skuespillerforbundets Blankbåndsmidler, Augustinusfonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Unibankfondet & Statens Kunstfond.

Fotograf: Martin Tulinius
Performere: Mari Margit, Kitt Johnson, Theofanis Melas