Læs  meget mere på Åben Trænings egen hjemmeside: www.opentraining.weebly.com

Hvor og hvornår?

Kitt Johnson X-act Studio
Struenseegade 15A, 3. th.
2200 København N

Mandag kl. 16.00-18.30
Onsdag kl. 9.30 til 12.00
Fredag kl. 16.00 til 18.30

Ved akutte spørgsmål venligst kontakt den relevante træner:

Esther Wrobel +45 31750309

Tora Baslev +45 22513676

Kirstine Kyhl Andersen +45 29923238

Mireia Serra +45 26678729

Marie Topp +45 28587651

Anika K Barkan +45 22539546

Kitt Johnson +45 30325739

Om Åben Træning:
En dynamisk og kraftfuld træning henover gulv, ledsaget af musik. Alle kropsdele gennemarbejdes effektivt. Kondition, bevægelighed, koordination og balance styrkes.
Bevidstheden om center, alignment, grounding, åndedræt samt tid og rum skærpes. Træningen afsluttes med stræk.

Åben Træning henvender sig til alle, som er interesserede i at arbejde med forøgelse af kropsbevidstheden. Nybegyndere såvel som professionelle kan have gavn af træningen.

Åben Træning er blevet til i samspillet mellem vestlige danse-former og MB (muscle bone or mind body: den fysiske træningsdel af butoh-danseren Min Tanakas Body Weather arbejde).

Åben Træning ledes af et træningsfællesskab bestående af koreografer/dansere/performere, der med udgangspunkt i den fælles form, hver giver deres individuelle fortolkning.

Start når som helst og deltag så ofte du kan.

Kom i tøj, du kan bevæge dig i og bare fødder eller strømper.

Pris:
100,- kr. for en enkelt gang
750,- kr. for et ti-turs kort
(Kun kontanter)