STAFET

Pressebilleder
Pressemeddelelse
Videouddrag

Ni performere i herkomstens minefelt
Store Carl, Dansehallerne, den 6.-18. februar 2017.

I STAFET stiller Kitt Johnson skarpt på herkomsten som det enkelte individs determinante identifikationsfaktor. Herkomsten som stedet, hvor slægtens og kulturens reservoir af billeder og mytologiserede hændelser overleveres, hvor etnicitet, religion og nationalitet afgøres, og hvor transgenerationelle traumer og triumfer kan blive til henholdsvis forskudt vrede eller uretmæssig selvforherligelse. Herkomsten som det uundværlige fundament for individets selvforståelse og samtidig den dødsensfarlige skarpretter, der søger at fastholde os i et prædestineret mummespil.

Kitt Johnson forklarer: ”Vi tilbringer vores liv i forsøget på at forlige disse herkomstens kræfter. Vi forhandler om retten til forandring, udvikling eller afvikling. Vi finder på strategier for overlevelse i denne eviggyldige og universelle konfliktzone. STAFET er en afsøgning af herkomstens minefelt; en afdækning af de kræfter, der er på spil, de forbindelseslinjer, der holder strukturerne på plads, og det element af plasticitet, der muliggør forandring. Det er en forestilling, der bevæger sig mellem det personspecifikke og det almengyldige; som synliggør mekanismer og lovmæssigheder, der er gyldige på eksistentielt, såvel som på geo-politisk niveau. Med STAFET håber jeg at vække publikum til refleksion, og bidrage til større forståelse for de underliggende kræfter, der binder nutid uløseligt sammen med fortid og danner kimen til vores valg, overbevisninger og handlinger. Et tema der netop nu synes at have særlig stor og frygtindgydende relevans i vores terrorramte og overophedede verden.”

Til STAFET har Kitt Johnson castet fire mænd og fem kvinder af vidt forskellig herkomst. Aldersmæssigt fordeler performerne sig over tre generationer, fra den yngste på 24 til den ældste på 71. Også kulturelt, socioøkonomisk og etnisk kommer de fra vidt forskellige baggrunde, og med et geografisk spænd fra Japan over Afrika, Centraleuropa og Skandinavien.

Idé og instruktion: Kitt Johnson Lyd: Sture Ericson Lys: Mogens Kjempff Kostumer/rekvisitter: Charlotte Østergård. Medskabende performere: Dorothea Eitel, Kyrie Oda, Gabi Dissmann, Florent Golfier, Marek Mensik, Julienne Doko, Hilde I. Sandvold, Poul Helmer Laursen, Jan Vesala.

Forestillingens varighed: Ca. 95 min – ingen pause

Produceret af Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg.

 Kunstfonden_LOGO_small_JPG
Foto: Per Morten Abrahamsen