NYT

Kitt Johnson X-acts kommende forestilling er FORUM HUMANUM som spiller i Dansehallerne 8.-21. juni.
Se mere her

Download nyhedbrev fra Kitt Johnson X-act

Tilmeld nyhedsbrev fra Kitt Johnson X-act ved at skrive til x-act@kittjohnson.dk

Hvis du vil læse mere om dans som scenekunst: se www.terpsichore.dk